Min bildvärld är ett collage där fantasi och minnesbilder blandas. Platser jag besökt och människor jag träffat eller sett skynda förbi i periferin.
Jag sammanlänkar alla fragment och flyttar in dem i min bildvärld, där stannar tiden i min bild
.
Jag vill i mina bilder skapa rum, skildrade i olika dimensioner, omedvetna om varandra och förenade i bilden.

I bilderna blandas konventionella symboler med mera fritt tolkningsbara bildtecken.

Fantasi och lekfullhet är viktiga i mitt bildskapande, inrymda under ett tak av allvar.

Min inspiration skapar idéer som formar en värld där jag trivs. 

9145213213lISq.jpg
representerad av artely

share
online portfolio